Symbol Name ISIN Exchange Market Type
TWEKA TKH GROUP NL0000852523 Euronext Amsterdam XAMS Stock