Symbol Name ISIN Exchange Market Type
ASA ATLANTIC SAPPHIRE NO0010768500 Oslo Børs XOSL Stocks
ALMER SAPMER FR0010776617 Euronext Growth Paris ALXP Stocks