Symbol Name ISIN Exchange Market Type
ORA ORANGE FR0000133308 Euronext Paris XPAR Stock
OBEL ORANGE BELGIUM BE0003735496 Euronext Brussels XBRU Stock
ORANW ORANJEWOUD A NL0000370419 Euronext Amsterdam XAMS Stock
ORAP ORAPI FR0000075392 Euronext Paris XPAR Stock