Symbol Name ISIN Exchange Market Type
ORA ORANGE FR0000133308 Euronext Paris XPAR Stocks
OBEL ORANGE BELGIUM BE0003735496 Euronext Brussels XBRU Stocks
ORANW ORANJEWOUD A NL0000370419 Euronext Amsterdam XAMS Stocks
ORAP ORAPI FR0000075392 Euronext Paris XPAR Stocks
ORAPB ORAPI BSA FR0013522216 Euronext Paris XPAR Stocks