Symbol Name ISIN Exchange Market Type
NOKIA NOKIA FI0009000681 Euronext Paris XPAR Stock
NO8 NOKIA FI0009000681 Euronext Derivatives Amsterdam DAMS Future
LC6 NOKIA FI0009000681 Euronext Derivatives Paris DPAR Future
NO6 NOKIA OYJ FI0009000681 Euronext Derivatives Amsterdam DAMS Future
NR6 NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 Euronext Derivatives Amsterdam DAMS Future
CG1 NOKIA FI0009000681 Euronext Derivatives Paris DPAR Option
CG3 NOKIA FI0009000681 Euronext Derivatives Paris DPAR Option