Symbol Name ISIN Exchange Market Type
NEXG0 NEXANS FEB0 FR0000867400 Euronext Paris XPAR Repo
NEXF0 NEXANS JAN0 FR0000867392 Euronext Paris XPAR Repo
NXIG0 NEXITY FEB0 QS0011026901 Euronext Paris XPAR Repo
NXIF0 NEXITY JAN0 QS0011026893 Euronext Paris XPAR Repo