Symbol Name ISIN Exchange Market Type
NEXQ9 NEXANS AUG9 FR0000867467 Euronext Paris XPAR Repo
NEXU9 NEXANS SEP9 FR0000867475 Euronext Paris XPAR Repo
NXIQ9 NEXITY AUG9 QS0011026968 Euronext Paris XPAR Repo
NXIU9 NEXITY SEP9 QS0011026976 Euronext Paris XPAR Repo