Symbol Name ISIN Exchange Market Type
NEX NEXANS FR0000044448 Euronext Paris XPAR Stocks
NXI NEXITY FR0010112524 Euronext Paris XPAR Stocks
ALNOR NEXPONOR-SICAFI PTNEX0AM0002 Euronext Growth Lisbon ALXL Stocks
ALNXT NEXTEDIA FR0004171346 Euronext Growth Paris ALXP Stocks
NEXTS NEXTSTAGE FR0012789386 Euronext Paris XPAR Stocks