Symbol Name ISIN Exchange Market Type
GLPG GALAPAGOS BE0003818359 Euronext Amsterdam XAMS Stocks