Symbol Name ISIN Exchange Market Type
FGR EIFFAGE FR0000130452 Euronext Paris XPAR Stock
FG6 EIFFAGE SA FR0000130452 Euronext Derivatives Paris DPAR Future
FG1 EIFFAGE FR0000130452 Euronext Derivatives Paris DPAR Option