Symbol Name ISIN Exchange Market Type
8810B ELIAS88.65TS OPENB NL0013976517 Euronext Amsterdam XAMS Warrant/Certificate
2421B ELIOR 10.7TCIOPENB FRBNPP014H09 Euronext Paris XPAR Warrant/Certificate
8623Z ELIOR 7.32TCIOPENZ DE000CU13MV3 Euronext Paris XPAR Warrant/Certificate
8624Z ELIOR 8.34TCIOPENZ DE000CU13MW1 Euronext Paris XPAR Warrant/Certificate
05MFB ELIOR 8.49TCIOPENB FRBNPP00QJ78 Euronext Paris XPAR Warrant/Certificate
B939Z ELIOR 9.34TCIOPENZ DE000CA30AK7 Euronext Paris XPAR Warrant/Certificate
8716S ELIS 18TS OPENS LU2000413646 Euronext Paris XPAR Warrant/Certificate
3774S ELIS 9.9TL OPENS LU1896208375 Euronext Paris XPAR Warrant/Certificate
8709S ELIS 13.2TL OPENS LU2000413307 Euronext Paris XPAR Warrant/Certificate
O480S ELIS 15.4TL OPENS LU2024270493 Euronext Paris XPAR Warrant/Certificate
8719S ELIS 19.8TS OPENS LU2000413729 Euronext Paris XPAR Warrant/Certificate
1A19Z ELIS 9.23TCIOPENZ DE000CJ5DJU8 Euronext Paris XPAR Warrant/Certificate
18RSB ELIS 10.35TCIOPENB FRBNPP00W742 Euronext Paris XPAR Warrant/Certificate
Q479Z ELIS 11.33TCIOPENZ DE000CJ3W5H6 Euronext Paris XPAR Warrant/Certificate
19RSB ELIS 12.48TCIOPENB FRBNPP00W759 Euronext Paris XPAR Warrant/Certificate
5437Z ELIS 13.39TCIOPENZ DE000CJ82BM3 Euronext Paris XPAR Warrant/Certificate
80UIB ELIS 13.68TCIOPENB FRBNPP00YB35 Euronext Paris XPAR Warrant/Certificate
P350Z ELIS 15.41TCIOPENZ DE000CU6M054 Euronext Paris XPAR Warrant/Certificate