Symbol Name ISIN Exchange Market Type
ELIF0 ELIA JAN0 QX0000060724 Euronext Brussels XBRU Repo
IORF0 ELIOR GROUP JAN0 FR0012401685 Euronext Paris XPAR Repo
ELSF0 ELIS JAN0 FR0013071628 Euronext Paris XPAR Repo