Symbol Name ISIN Exchange Market Type
EDF EDF FR0010242511 Euronext Paris XPAR Stocks