Symbol Name ISIN Exchange Market Type
ATC ALTICE EUROPE N.V. NL0011333752 Euronext Amsterdam XAMS Stocks