Symbol Name ISIN Exchange Market Type
ALTR ALTRI SGPS PTALT0AE0002 Euronext Lisbon XLIS Stocks