NTS ASA (NTS): Styre- og organisasjonsendringer

11 Apr 2022 11:10 CEST

Company Name

NTS

ISIN

NO0004895103

Market

Oslo Børs

Symbol

NTS

NTS ASA har innkalt til ordinær generalforsamling den 29. april og det er kommet
ønske fra flere aksjonærer om at valgkomiteen innstiller Vibecke Bondø som ny
styreleder i NTS. Bondø har siden 2010 ledet SalmoNor og har bred styreerfaring
fra NTS, NHO, Sjømat Norge og flere andre selskaper. Bondø-familien er dessuten
NTS nest største eier. Hun fratrer dermed som administrerende direktør i
datterselskapet SalmoNor både for å sikre god eierstyring og frigjøre tid til
styrelederjobben.

«Jeg er glad for å bli foreslått som ny styreleder i NTS i en brytningstid. Nils
Martin Williksen har gjort en formidabel jobb som styreleder de siste månedene,
og har styrt selskapet med stø hånd i en komplisert situasjon med
overtakelsestilbud og eierstrid. Jeg vil også benytte anledningen til å takke
dyktige medarbeidere i SalmoNor for alt vi har fått til over mange år», sier
Vibecke Bondø.

«Jeg stiller meg bak forslaget om at Bondø innstilles som ny styreleder. Dette
vil bli behandlet på ordinær måte i valgkomiteen, som skal gi sin innstilling
til NTS senest fredag 22. april», sier Ivar S. Williksen, leder i valgkomiteen.

NTS styre er av den oppfatning at styreleder i NRS fremover bør være en
representant foreslått av NTS, men ikke en representant fra de selgende
aksjonærene i tilbudet fra SalMar. Styret vil derfor foreslå at Paal E. Johnsen
tiltrer som ny styreleder i NRS på den ekstraordinære generalforsamlingen 20.
april. I den forbindelse vil Johnsen fratre som styreleder i SalmoNor og
erstattes av Roald Dolmen.

«Vibecke Bondø har ledet SalmoNor siden 2010 og har levert imponerende
resultater over lang tid. Styret har etter fusjonen mellom SalmoNor og Midt
Norsk Havbruk i oktober i fjor også merket seg diskusjonene knyttet til hennes
posisjon som leder og stor eier i NTS, og de foreslåtte endringene vil
tydeliggjøre Vibeckes eierrolle samtidig som forslaget også burde være en god
løsning for SalmoNor og for de ansatte i selskapet», sier styreleder i NTS, Nils
Martin Williksen. «Forslagene vil også være bra for NRS der Paal E. Johnsen
foreslås som ny styreleder».

Forslagene vil bli behandlet på ekstraordinær generalforsamling i NRS den 20.
april og på ordinær generalforsamling i NTS den 29. april.

Øvrig informasjon vil bli gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside,
www.ntsasa.no, så snart den foreligger.

NTS ASA
Rørvik, 11. april 2022

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Nils Martin Williksen, styreleder i NTS ASA. Tlf: +47 91331300.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12


Source

NTS ASA

Provider

Oslo Børs Newspoint