NTS ASA: Selskap eiet av aksjonærer i NTS som representerer mer enn 50 % av aksjene i NTS har til hensikt å fremsette et frivillig kontanttilbud om å kjøpe alle utestående aksjer i NTS

17 Jan 2022 08:09 CET

Company Name

NTS

ISIN

NO0004895103

Market

Oslo Børs

Symbol

NTS

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART DIRECTLY OR
INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG KONG OR THE UNITED STATES OR ANY
OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE
UNLAWFUL. THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR PURCHASE ANY
OF THE SECURITIES DESCRIBED HEREIN.

Rørvik, 17. januar 2022

Et selskap eiet av aksjonærer ("Aksjonærene"), som nærmere identifisert under, i
NTS ASA («NTS» eller «Selskapet») som representerer over 50 % av aksjene i
Selskapet («Tilbyderen») har til hensikt å fremsette et frivillig kontanttilbud
om å kjøpe alle utestående aksjer i Selskapet for NOK 105 per aksje
(«Tilbudsprisen») («Tilbudet»).

Tilbudet verdsetter Selskapets egenkapital til NOK 13 200 millioner, og
representerer en premie på 13 % til sluttkurs for NTS-aksjen den 14. januar
2022, og til henholdsvis 18 % og 17 % premie til 30 og 90 handelsdagers
volumvektet gjennomsnittlig NTS-aksjekurs opp til og inkludert den 14. januar
2022.


Rasjonale for Tilbudet

Rasjonalet for Tilbudet er å søke å beskytte og videreutvikle aksjeverdier i NTS
ved å videreføre sondering av alternativer for Selskapets aksjonærer, herunder å
selge aksjene. Aksjonærene ønsker videre å forbedre eierstyringen og
selskapsledelsen i Selskapet.


Vilkår og betingelser for Tilbudet

Tilbyderen har til hensikt å fremsette et frivillig tilbud om å kjøpe alle
utestående aksjer i NTS for NOK 105 per aksje. Tilbudsprisen skal reduseres
tilsvarende ved utdeling av utbytte eller andre utdelinger fra Selskapet mellom
14. januar 2022 og oppgjør av Tilbudet.

Tilbyderen vil utarbeide et tilbudsdokument («Tilbudsdokumentet»), som vil
inneholde vilkårene og betingelsene for Tilbudet i henhold til kapittel 6 i
verdipapirhandelloven, og Tilbudet vil bli fremsatt etter gjennomgang og
godkjennelse av Tilbudsdokumentet av Oslo Børs. Tilbudsdokumentet vil bli
distribuert til aksjonærene i NTS så snart som praktisk mulig etter Oslo Børs'
godkjennelse. Tilbudet kan kun aksepteres på basis av Tilbudsdokumentet.

Tilbudsperioden vil starte ved publiseringen av Tilbudsdokumentet og vil løpe i
fire uker deretter («Tilbudsperioden»), med mulighet for forlengelse. Oppgjør av
Tilbudet vil finne sted innen to uker etter annonsering av at
Gjennomføringsbetingelsene (som definert under) har blitt tilfredsstilt eller
frafalt av Tilbyderen.

Fremsettelse av Tilbudet er betinget av at det ikke har funnet sted en vesentlig
negativ endring i Selskapets og dets datterselskapers finansielle stilling eller
operasjonelle utsikter og av at Oslo Børs skal ha godkjent Tilbudsdokumentet.

Tilbudet vil ikke bli fremsatt i jurisdiksjoner hvor å gi slikt tilbud vil være
i strid med jurisdiksjonens lovgivning.

Gjennomføringen av Tilbudet er forventet å være betinget av følgende forhold,
som kan frafalles helt eller delvis etter Tilbyders eget skjønn
(«Gjennomføringsbetingelsene»):

1. Det skal ikke ha funnet sted noen vesentlig negativ endring i Selskapet og
dets datterselskapers finansielle stilling og operasjonelle utsikter;

2. Selskapet og dets datterselskaper skal ha innhentet gyldig samtykke fra
banker og andre tredjeparter til kontrollskifte i Selskapet;

3. Det skal ikke ha funnet sted noen inngrep fra offentlige myndigheter som
forhindrer gjennomføring av Tilbudet på dets vilkår;

4. Det skal ikke etter 14. januar 2022 ha funnet sted noe vedtak i Selskapet
eller noen av dets datterselskaper om fusjon/fisjon, økning av aksjekapitalen,
antall utstedte aksjer og/eller aksjenes pålydende, erverv av egne aksjer eller
salg av vesentlige eiendeler; og

5. Det skal ikke ha vært annonsert et konkurrerende tilbud med høyere
tilbudspris enn Tilbudsprisen.


Finansiering

Tilbudet vil ikke ha finansieringsforbehold.


Aksjonærene

Aksjonærene utgjøres av Terboli Invest AS (tidligere Vite Invest AS før
navneskifte), Nils Williksen AS, Haspro AS, Rodo Invest AS, Vikna Invest AS,
Andvari AS, Bergpro AS, Dolmen Invest AS, E.R. Dolmen Invest AS, Guntvedt
Holding AS, Hans Martin Storø, Leif-Oskar Olsvik, Linn-Karin Olsvik, Torbjørn
Olsvik, H.G. Dolmen Invest AS og Emilsen Fisk AS. Terboli Invest AS er
nærstående av styremedlem i NTS, Vibecke Bondø, Nils Williksen AS er nærstående
av styremedlem i NTS, Nils Martin Williksen og Rodo Invest AS er nærstående av
styremedlem i NTS, Roald Dolmen.


Rådgivere

Carnegie AS er finansiell rådgiver og Advokatfirmaet Thommessen AS er juridisk
rådgiver til Tilbyder.

Denne informasjonen anses å være innsideinformasjon i henhold til EUs
markedsmisbruksforordning (MAR), og er underlagt opplysningskravene i henhold
til verdipapirhandelloven § 5-12.

Børsmeldingen er offentliggjort
den 17. januar 2022


Important information

The release is not for publication or distribution, in whole or in part directly
or indirectly, in or into Australia, Canada, Japan or the United States
(including its territories and possessions, any state of the United States and
the District of Columbia). This release is an announcement issued pursuant to
legal information obligations, and is subject of the disclosure requirements
pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act. It is issued
for information purposes only, and does not constitute or form part of any offer
to sell or purchase, or solicitation to purchase or subscribe for any
securities, in the United States or in any other jurisdiction. The securities
mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United
States Securities Act of 1933, as amended (the "US Securities Act"). The
securities may not be offered or sold in the United States except pursuant to an
exemption from the registration requirements of the US Securities Act. The
Offeror does not intend to register any portion of the offering of the
securities in the United States or to conduct a public offering of the
securities in the United States. Copies of this announcement are not being made
and may not be distributed or sent into Australia, Canada, Japan or the United
States.
The Offer, if made, will be subject to specific legal or regulatory restrictions
in certain jurisdictions. Neither the Company nor any of its advisers assume any
responsibility in the event there is a violation by any person of such
restrictions.

The distribution of this release may in certain jurisdictions be restricted by
law. Persons into whose possession this release comes should inform themselves
about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these
restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such
jurisdiction.
No adviser of the Company or the Offeror is acting for anyone else than the
Company or the Offeror, respectively, and will not be responsible to anyone
other than such party providing the protections afforded to their respective
clients or for providing advice in relation to any other matter referred to in
this release.


Source

NTS ASA

Provider

Oslo Børs Newspoint