Storebrand ASA: Storebrand kjøper Danica Pensjon Norge

20 Dec 2021 07:30 CET

Company Name

STOREBRAND, Storebrand ASA 17/22 FRN, Storebrand ASA 20/25 FRN

ISIN

NO0003053605, NO0010793524, NO0010892334

Storebrand Livsforsikring AS har inngått avtale om å kjøpe 100% av aksjene i
Danica Pensjonsforsikring AS, Norge ("Danica").

- Med Danica om bord styrker vi vår tilstedeværelse innen tjenestepensjon i
markedet for små- og mellomstore bedrifter, og vår posisjon innen personrisiko.
Dette er strategisk prioriterte vekstområder for Storebrand. Vi ser frem til å
kunne kombinere vår ekspertise og gode tekniske løsninger med Danicas partnere
og Danske Banks sterke og profesjonelle distribusjonsapparat. Denne
kombinasjonen vil bidra til at kundene får markedsledende produkter og
tjenester, og vi gleder oss til å kunne ønske Danicas kunder velkommen til
Storebrand, sier konsernsjef i Storebrand, Odd Arild Grefstad.

Det norske markedet for innskuddspensjon utgjør omtrent 420 milliarder kroner i
midler under forvaltning og 36 milliarder kroner i årlige premier, ifølge Finans
Norge. Markedsveksten har vært sterk de siste ti årene og Storebrand forventer
at markedet fortsetter å vokse mer enn 10 prosent årlig de kommende årene.

Danica er et datterselskap i Danske Bank og er den sjette største tilbyderen av
innskuddspensjon i Norge med 5 prosent markedsandel. I tillegg til å forvalte 22
milliarder kroner i innskuddspensjonsmidler for 14.000 selskaper og 98.000
aktive medlemmer, forvalter Danica 6 milliarder kroner i privat sparing og en
liten portefølje av garanterte produkter på 1 milliard kroner. Totale
forvaltningsmidler utgjør om lag 30 milliarder kroner. Danica tilbyr også
kommersielle og private risikoprodukter, med totalt rundt 300 millioner kroner i
årlige premier for egen regning. Resultatet før skatt ble 127 millioner kroner i
2020. Danske Bank står for mesteparten av distribusjonen, og vil fortsette å
distribuere produktene også etter transaksjonen.

- Vi ser fram til å få Storebrands lange erfaring, sterke utviklingskraft og
solide produkter og løsninger inn som del av vårt tilbud. Begge parter er meget
innstilt på å ta de grepene som er nødvendig for å få dette til å bli en suksess
til beste for våre kunder, sier Country Manager i Danske Bank Norge, Trond
Mellingsæter.

Storebrand Livsforsikring AS vil betale 2,01 milliarder kroner for aksjene i
Danica (justert for endringen i verdien av Danicas netto eiendeler i perioden
fra 30. september 2021 til 31. desember 2021). Transaksjonen vil finansieres av
tilgjengelige midler i selskapsporteføljen, som utgjør 24 milliarder kroner.
Transaksjonen er forventet å påvirke konsernets solvensgrad med minus 5
prosentpoeng umiddelbart. Videre forventes det at transaksjonen vil styrke
konsernets solvensgenerering og utbyttekapasitet i tiden framover - støttet av
kapital-, kostnad-, og distribusjonssynergier - i tillegg til å øke avkastning
på egenkapital. Transaksjonen vil ikke påvirke Storebrands ordinære
utbyttekapasitet for regnskapsåret 2021.

Transaksjonen er forventet å finne sted i løpet av første halvår av 2022 og er
avhengig av godkjenning fra Finanstilsynet og Konkurransetilsynet, samt
oppfyllelse av enkelte andre sedvanlige betingelser for slike transaksjoner.

ABG Sundal Collier er finansiell- og transaksjonsrådgiver, Advokatfirmaet
Thommessen juridisk rådgiver, og Deloitte er Finansiell Due Diligence rådgiver,
til Storebrand.

Lysaker, 20. desember 2021

Kontaktpersoner

Leder Investor Relations og Rating, Daniel Sundahl:
daniel.sundahl@storebrand.no eller (+47) 913 61 899

Leder Strategi og Finans, Kjetil Ramberg Krøkje:
kjetil.r.krokje@storebrand.no eller (+47) 934 12 155

Mediehenvendelser

Kommunikasjonsdirektør Margrethe Assev:
margrethe.assev@storebrand.no eller (+47) 951 55 056

Storebrands ambisjon er å sikre våre kunder økonomisk frihet og trygghet gjennom
å være den beste tilbyderen av langsiktig sparing og forsikring. Storebrand
leverer bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon. Storebrand har
om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder. Konsernet har
hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter 1 058 milliarder
kroner og er en av Nordens største kapitalforvaltere. Storebrand (STB) er notert
på Oslo Børs. Besøk oss på http://www.storebrand.no.

Danske Bank er en nordisk universalbank med sterke lokale røtter og forbindelser
til resten av verden. I dag bidrar våre 22 000 ansatte til å hjelpe våre 3,3
millioner privat- og bedriftskunder i 10 land med å frigjøre potensialet sitt
gjennom bærekraftige valg, spesialisert rådgivning og digital bekvemmelighet.
Den siste årsrapporten viste en samlet inntekt på DKK 42,4 milliarder og en
forvaltningskapital på 1,8 billioner kroner. I Norge er Danske Bank den tredje
største banken med ca. 1 200 ansatte. Besøk oss på http://www.danskebank.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


Source

Storebrand ASA

Provider

Oslo Børs Newspoint