Statt Torsk AS øker produksjonen

29 Nov 2021 09:04 CET

Company Name

STATT TORSK AS

ISIN

NO0010775844

Market

Euronext Growth

Symbol

STATT

Stad, 29. November 2021 – Statt Torsk AS (STATT)

Statt Torsk øker utsett av fisk på selskapets anlegg i Rekvika med 340.000
settetorsk i 2021.

Totalt utsett i 2021 blir, med den siste leveransen, 1.190.000 fisk. 230.000
fisk ble satt i sjø i mars, 620.000 i juli og nå ytterligere 340.000. Siste
utsett er forventet å øke slaktevolum i 2023 med ca 1.200 tonn til rundt 5.000
tonn. Forventet slaktevolum i 2022 er uendret på 3.000 tonn WFE.

Leif Ronny Rætta, COO i Statt Torsk kommenterer: «Vi er godt fornøyd med å ha
mottatt en leveranse av 340.000 settetorsk. Det nye utsettet vil utvide
salgsperioden og slaktevolumet vårt i 2023. Vi har god erfaring med og utvikling
på den fisk vi satte ut i Rekvika i sommer. Denne settetorsken er samme gruppe
og generasjon som vi satte ut i sommer. Rekvika er en perfekt lokalitet for
torskeoppdrett og vi ser fisken trives godt.»

Lokaliteten Rekvika ble ferdig installert sommeren 2021. Den innleide fôrflåten
erstattes i disse dager av Statt Torsk´s egen flåte.

For mer informasjon om Statt Torsk, se www.statt.no

eller kontakt:
Gustave Brun-Lie, CEO, gbl@statt.no
Bjug Borgund, CFO, bb@statt.no


Om Statt Torsk
Statt Torsk AS er notert på Euronext Growth med ticker STATT og har virksomhet i
Stad kommune. Selskapet produserer og selger atlantisk torsk. Selskapet
gjennomførte i 2016-2020 2 pilotproduksjoner og avslutter i 2021 sin 3. pilot,
alle for å avklare om kommersiell produksjon av oppdrettstorsk er mulig.
Selskapet er på vei over i kommersiell produksjon, og har nå 2 produksjonsanlegg
i Vanylvsfjorden. Selskapet har et mål på 12.000 tonn WFE (Whole Fish
Equivalent) årlig produksjon innen 2024.


Source

Statt Torsk AS

Provider

Oslo Børs Newspoint