BRAbank ASA selger en portefølje av misligholdte lån i Finland

28 Jun 2021 07:48 CEST

Company Name

Easybank ASA 17/PERP FRN C HYBRID, Easybank ASA 17/27 FRN C SUB, BRABANK

ISIN

NO0010811003, NO0010811011, NO0010167331

BRAbank ASA har inngått avtale om å selge en portefølje av misligholdte lån i
Finland pålydende 332 millioner NOK med Lowell Finland Ltd. Lånene stammer fra
tidligere BRAbank/Monobank før fusjonen med Easybank 1. oktober 2020 der
Easybank var overtagende selskap.

Transaksjonen blir gjennomført i 2. kvartal med positiv resultateffekt, og
bankens kapitalsituasjon styrkes. Salget bekrefter tapsavsetningsnivået og
reduserer usikkerhet til fremtidige tap i Finland, sier administrerende direktør
Oddbjørn Berentsen.

Salget medfører at bankens steg 3 ratio for forbrukslån i Finland reduseres med
17 prosentpoeng i forhold til status ved utgangen av mai 2021. Tilsvarende
reduseres bankens totale steg 3 ratio med drøyt 6 prosentpoeng

Etter fusjonen med tidligere BRAbank/Monobank har banken solgt misligholdte lån
på totalt 570 millioner NOK i Norge og Finland, i tillegg til løpende
forward-flow salg. Vi har de siste kvartalene redusert risikoen i utlånsbalansen
med positiv resultateffekt midt i Covid- 19 pandemien, sier Berentsen.

Som tidligere meldt er alle forbrukslån i Norge dekket av bankens forward-flow
avtale for det norske markedet. I Finland vil banken vurdere lignende avtale.Kontaktinformasjon:
Oddbjørn Berentsen, administrerende direktør
Tlf: +47 22 99 14 00 E-post: ir@brabank.no


Source

BRAbank ASA

Provider

Oslo Børs Newspoint