Sparebanken Telemark og SpareBank 1 BV med intensjon om å danne SpareBank 1 Sørøst-Norge

30 Nov 2020 08:00 CET

Company Name

Spb Telemark 15/23 3,03%, Spb Telemark 16/21 FRN, Spb Telemark 16/26 FRN C SUB, Spb Telemark 17/22 FRN, Spb Telemark 17/27 FRN C SUB, Spb Telemark 17/PERP FRN C HYBRID, Spb Telemark 18/23 FRN, Spb Telemark 18/28 3,03%, Spb Telemark 18/28 FRN C SUB, Sparebanken Telemark, Spb Telemark 19/24 FRN, Spb Telemark 19/25 2,46%, Spb Telemark 20/23 FRN, Spb Telemark 20/25 FRN, Spb Telemark 20/24 FRN

ISIN

NO0010741531, NO0010756422, NO0010764673, NO0010774029, NO0010777592, NO0010782741, NO0010789514, NO0010802598, NO0010802606, NO0010811094, NO0010820137, NO0010821739, NO0010823412, NO0010664782, NO0010843238, NO0010868631, NO0010870884, NO0010872906, NO0010876196, NO0010891021, NO0010894538

Styrene i Sparebanken Telemark og SpareBank 1 BV har i dag, 30. november 2020, inngått en intensjonsavtale om sammenslåing og å danne SpareBank 1 Sørøst-Norge. Intensjonsavtalen, som regulerer hovedpremissene knyttet til en mulig sammenslåing, ble enstemmig vedtatt i begge bankenes styrer.

Se vedlagt børsmelding

Kontaktpersoner:
Sparebanken Telemark
Anne Berg Behring, styreleder, tlf. 930 30 889
Per Halvorsen, adm. banksjef, tlf. 934 07 441

SpareBank 1 BV
Finn Haugan, styreleder, tlf. 900 41 002
Rune Fjeldstad, adm. direktør, tlf. 900 79 017


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

Source

Sparebanken Telemark

Provider

Oslo Børs Newspoint