RING: Meldepliktig handel

16 Sep 2022 08:06 CEST

Company Name

SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND, Spb 1 Ringerike Hadeland 17/23 FRN, Spb 1 Ringerike Hadeland 18/23 FRN, Spb 1 Ringerike Hadeland 18/28 2,92%, Spb 1 Ringerike Hadeland 18/23 2,35%, Spb 1 Ringerike Hadeland 18/24 2,71%, Spb 1 Ringerike Hadeland 18/28 FRN C SUB, Spb 1 Ringerike Hadeland 19/25 2,57%, Spb 1 Ringerike Hadeland 19/25 2,08%, Spb 1 Ringerike Hadeland 19/24 FRN, Spb 1 Ringerike Hadeland 20/24 FRN, Spb 1 Ringerike Hadeland 20/26 FRN, Spb 1 Ringerike Hadeland 20/27 FRN, Spb 1 Ringerike Hadeland 21/31 FRN C SUB, Spb 1 Ringerike Hadeland 22/27 FRN

ISIN

NO0006390400, NO0010804347, NO0010814130, NO0010816150, NO0010816879, NO0010834385, NO0010836026, NO0010844277, NO0010860869, NO0010870892, NO0010872815, NO0010874886, NO0010912819, NO0011114381, NO0012447202

AKA AS, selskap som er nærstående av styremedlem Jane Kim Gravbråten, har den
15.09.2022 kjøpt 25.000 egenkapitalbevis til gjennomsnittskurs kr 325,- i
SpareBank 1 Ringerike Hadeland, NO0006390400.

Ny beholdning av egenkapitalbevis for nærstående er 148 531 bevis etter
transaksjon.

Utsteder er forpliktet til å offentliggjøre mottatte meldinger om meldepliktige
handler i henhold til MAR 596/2014 artikkel 19 nr. 3 og verdipapirhandelloven §
5-12.


Source

SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Provider

Oslo Børs Newspoint