AURSKOG SPAREBANK TILDELT OFFISIELL RATING FRA SCOPE RATINGS

23 Jun 2022 15:48 CEST

Company Name

AURSKOG SPAREBANK, Aurskog Spb 18/23 FRN, Aurskog Spb 18/28 FRN C SUB, Aurskog Spb 18/23 2,61%, Aurskog Spb 19/22 FRN, Aurskog Spb 19/24 2,42%, Aurskog Spb 19/29 FRN C SUB, Aurskog Spb 19/PERP FRN C HYBRID, Aurskog Spb 19/24 FRN, Aurskog Spb 20/25 FRN, Aurskog Spb 20/24 FRN, Aurskog Spb 21/26 FRN, Aurskog Spb 21/31 FRN C SUB, Aurskog Spb 21/25 FRN, Aurskog Spb 22/25 FRN

ISIN

NO0006001601, NO0006001601, NO0010816044, NO0010830862, NO0010833478, NO0010844061, NO0010852817, NO0010856651, NO0010856685, NO0010870819, NO0010892284, NO0010895766, NO0010920861, NO0011018400, NO0011086944, NO0011184731, NO0012447822

Ratingbyrået Scope Ratings UK Limited har i dag offentliggjort rating på Aurskog
Sparebank.


Aurskog Sparebank er tildelt rating A- med «stable outlook», bankens ordinære
senior usikrede obligasjonsgjeld (senior preferred) er tildelt rating A- mens
bankens etterstilte senior usikrede gjeld (senior non-preferred) er tildelt
rating BBB+.

Med bakgrunn i endringer i de regulatoriske og markedsmessige forholdene har
banken hatt et ønske om å bli offisielt ratet.

Banken er godt fornøyd med resultatet av ratingen. Ratingen blir et viktig
bidrag for å sikre stabil tilgang til konkurransedyktig finansiering i
fremtiden. Aurskog Sparebank skal være en selvstendig, solid og lønnsom bank som
bidrar til lokal vekst og utvikling. Ratingen bidrar til å bygge opp under
bankens tilbud av konkurransedyktige finansielle produkter og tjenester til
kundene.

Vedlagt følger Rating Report fra Scope Ratings for Aurskog Sparebank.

Kontaktpersoner:
Administrerende banksjef Evy Ann Hagen, telefon 906 74 709 eller
assisterende banksjef Andreas H. Glende, telefon 481 16 695.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


Source

Aurskog Sparebank

Provider

Oslo Børs Newspoint