Displaying 51 - 100 of 235 results
Released Company Title Industry Topic
13 Dec 2022
08:00 CET
Aasen Sparebank Kapitalforhøyelsen er registeret i Foretaksregisteret 30101010 Banks Kapital- og stemmerettsendringer
07 Dec 2022
14:15 CET
Aasen Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
06 Dec 2022
14:08 CET
Aasen Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
01 Dec 2022
13:43 CET
Aasen Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
01 Dec 2022
13:42 CET
Aasen Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
29 Nov 2022
14:45 CET
Aasen Sparebank Meldepliktig handel 30101010 Banks Meldepliktig handel for primærinnsidere
29 Nov 2022
14:32 CET
Aasen Sparebank Endelig resultat i fortrinnsrettsemisjon og ansatteemisjon i Aasen Sparebank 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
29 Nov 2022
12:33 CET
Aasen Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
29 Nov 2022
08:39 CET
Aasen Sparebank Meldepliktig handel 30101010 Banks Meldepliktig handel for primærinnsidere
22 Nov 2022
13:49 CET
Aasen Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
21 Nov 2022
13:52 CET
Aasen Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
18 Nov 2022
09:52 CET
Aasen Sparebank Kjøp og salg av aksjer i Brage Finans AS 30101010 Banks Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger
17 Nov 2022
07:36 CET
Aasen Sparebank Meldepliktig handel 30101010 Banks Meldepliktig handel for primærinnsidere
16 Nov 2022
07:55 CET
Aasen Sparebank Meldepliktig handel 30101010 Banks Meldepliktig handel for primærinnsidere
15 Nov 2022
08:01 CET
Aasen Sparebank Meldepliktig handel 30101010 Banks Meldepliktig handel for primærinnsidere
14 Nov 2022
07:30 CET
Aasen Sparebank Offentliggjort prospekt og notering og handel i tegningsrettene i Aasen Sparebank fra og med i dag 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
10 Nov 2022
15:34 CET
Aasen Sparebank Aasen Sparebank - Delårsrapport 3. kvartal 2022 30101010 Banks Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
08 Nov 2022
20:14 CET
Aasen Sparebank Protokoll avholdt generalforsamling 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
03 Nov 2022
15:37 CET
Aasen Sparebank Informasjonsmøte fortrinnsrettet emisjon 8. november 30101010 Banks Ikke-informasjonspliktige pressemeldinger
01 Nov 2022
13:19 CET
Aasen Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
01 Nov 2022
13:19 CET
Aasen Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
25 Oct 2022
16:20 CEST
Aasen Sparebank Innkalling til generalforsamling i Aasen Sparebank , tirsdag 8. november 2022 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
20 Oct 2022
12:47 CEST
Aasen Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
13 Oct 2022
13:53 CEST
Aasen Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
06 Oct 2022
12:47 CEST
Aasen Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
29 Sep 2022
08:00 CEST
Aasen Sparebank Aasen Sparebank: Ex. fortrinnsretter i dag 30101010 Banks Eks.dato
28 Sep 2022
18:08 CEST
Aasen Sparebank Avholdt ekstraordinær generalforsamling i Aasen Sparebank - Vedtak om fortrinnsrettsemisjon og ansatteemisjon 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
14 Sep 2022
15:09 CEST
Aasen Sparebank Innkalling til ekstraordinær generalforsamling, 28. september 2022 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
14 Sep 2022
12:48 CEST
Aasen Sparebank Nøkkelinformasjon ved fortrinnsrettsemisjon for Aasen Sparebank 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
14 Sep 2022
12:46 CEST
Aasen Sparebank Styret i Aasen Sparebank innkaller til ekstraordinær generalforsamling for å behandle forslag om å gjennomføre en garantert fortrinnsrettsemisjon for å styrke egenkapitalen 30101010 Banks Innsideinformasjon
07 Sep 2022
14:04 CEST
Aasen Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
06 Sep 2022
13:42 CEST
Aasen Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
01 Sep 2022
13:47 CEST
Aasen Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
01 Sep 2022
13:46 CEST
Aasen Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
30 Aug 2022
17:34 CEST
Aasen Sparebank Call 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
30 Aug 2022
14:20 CEST
Aasen Sparebank Aasen Sparebank: Melding om førtidig innfrielse av NO0010805344 30101010 Banks Endringer i rettighetene til aksjer / verdipapirer
25 Aug 2022
12:23 CEST
Aasen Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
24 Aug 2022
09:31 CEST
Aasen Sparebank Nøkkelinformasjon ved innfrielse av deler av obligasjonslån - AASB18 PRO 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
23 Aug 2022
15:45 CEST
Aasen Sparebank Aasen Sparebank - Vellykket utstedelse av ny fondsobligasjon 30101010 Banks Endringer i rettighetene til aksjer / verdipapirer
23 Aug 2022
10:22 CEST
Aasen Sparebank Aasen Sparebank: Vurderer utstedelse og tilbakekjøp av fondsobligasjonslån 30101010 Banks Annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon
22 Aug 2022
13:56 CEST
Aasen Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
19 Aug 2022
12:43 CEST
Aasen Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
11 Aug 2022
15:55 CEST
Aasen Sparebank Delårsrapport 1. halvår 2022 Aasen Sparebank 30101010 Banks Halvårsrapporter og revisjonsberetninger / uttalelser om forenklet revisorkontroll
01 Aug 2022
13:46 CEST
Aasen Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
01 Aug 2022
13:46 CEST
Aasen Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
21 Jul 2022
13:53 CEST
Aasen Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
14 Jul 2022
13:46 CEST
Aasen Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
07 Jul 2022
13:46 CEST
Aasen Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
16 Jun 2022
13:56 CEST
Aasen Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering
07 Jun 2022
14:08 CEST
Aasen Sparebank Rentefastsettelse 30101010 Banks Renteregulering