Symbol Name ISIN Exchange Market Typ
AMG AMG NL0000888691 Euronext Amsterdam XAMS Stock