NTS ASA – Korrigering antall aksjer ervervet i det pliktige tilbudet tilknyttet Norway Royal Salmon ASA

30 Aug 2021 21:36 CEST

Company Name

NTS

ISIN

NO0004895103

Market

Oslo Børs

Symbol

NTS

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR
INDIRECTLY, INTO OR WITHIN AUSTRALIA, NEW ZEALAND, SOUTH AFRICA, HONG KONG,
JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE
UNLAWFUL

Rørvik, 30. august 2021,

Det vises til melding fra NTS ASA («NTS») den 27. august 2021 om oppdatert
resultat i det pliktige tilbudet på aksjene i Norway Royal Salmon ASA ("NRS"). I
meldingen fremgitt at NTS ved utløpet av tilbudsperioden hadde mottatt aksepter
for totalt 13,606,178 aksjer, tilsvarende 31,23 % utestående aksjer i
stemmerettigheter i NRS. Etter ytterligere kontrollregning, herunder gjennomgang
av aksepter mottatt for aksjer eid på nominee konto er det nå klart at det
endelige antallet aksjer som NTS har mottatt aksepter for utgjør totalt
13,414,758 aksjer, tilsvarende 30,79% av aksjene i NRS. NTS eier allerede
16.275.662 aksjer i NRS, og vil etter gjennomføring av Tilbudet ha en beholdning
på totalt 29.690.420 aksjer i NRS, hvilket utgjør 68,14 % av den totale
aksjekapitalen og stemmerettighetene i NRS.

For videre informasjon, vennligst kontakt følgende personer hos Tilbyder:

Finans- og administrasjonssjef, Roar Myhre, +47 477 08 800.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12


Quelle

NTS ASA

Anbieter

Oslo Børs Newspoint