Gjennomføring av sammenslåing av Østre Agder Sparebank og Arendal og Omegns Sparekasse

15 Aug 2022 09:00 CEST

Company Name

Østre Agder Spb 18/28 FRN C SUB, Østre Agder Spb 18/23 FRN, Østre Agder Spb 18/22 FRN, Østre Agder Spb 19/PERP FRN C HYBRID, Østre Agder Spb 20/PERP FRN C HYBRID, Østre Agder Spb 20/25 FRN, Ostre Agder Spb 21/31 FRN C SUB, Ostre Agder Spb 22/25 FRN

ISIN

NO0010833965, NO0010836786, NO0010839756, NO0010867450, NO0010886385, NO0010907082, NO0010928997, NO0011204349, NO0012450644

Det vises til meldinger offentliggjort 15. november 2021, 19. april 2022, 23.
mai 2022 og 23. juni 2022.

Sammenslåingen av Østre Agder Sparebank og Arendal og Omegns Sparekasse er i dag
registrert i Foretaksregisteret og således gjennomført. Østre Agder Sparebank er
overtakende bank og den fusjonerte banken videreføres under navnet «Agder
Sparebank».

Ettersom Arendal og Omegns Sparekasse ikke har utstedt egenkapitalbevis, er det
heller ikke utstedt nye egenkapitalbevis i Østre Agder Sparebank i forbindelse
med sammenslåingen. Eierandelskapitalen som er registrert i Foretaksregisteret
er dermed NOK 40.000.000 fordelt på 400.000 egenkapitalbevis, hvert pålydende
NOK 100.

Norne Securities AS og Kvale Advokatfirma DA har vært engasjert som henholdsvis
felles finansiell og juridisk rådgiver i forbindelse med sammenslåingen.

Kontaktperson:
Adm. banksjef Nina Holte, tlf. 488 90 987


Quelle

Østre Agder Sparebank

Anbieter

Oslo Børs Newspoint